Category Archives: Akhlak Mulia

Seputar Hadits-hadits yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan Pembinaan Akhlak al-karimah (Akhlak Mulia)

Ayat-ayat Tentang Al-Birr (Kebaktian; Kebajikan)

Sahabats…

al quran 1Al-Birr (kebaktian) adalah suatu perilaku yang melekat pada sekelompok kaum mukminun yang mempusyai istimewa di sisi Allah SWT. Allah menyebut mereka sebagai Al-Abror.

Bagaimana Allah menggambarkan tentang Al-Birr dan Al-Abrar?

Marilah kita mengkaji, merenungkan dan semoga Allah bimbing untuk mengamalkannya..

 

2 44

“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan (al-birr), sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir?” (TQS.2:44)

58 9

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan (al-birr) dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.” (TQS.58:9)

Baca lebih lanjut

Iklan

KETAKWAAN SEBAGAI UKURAN KESUKSESAN HIDUP

Sahabats,
Al-Quran sebagai suatu kitab yang menginformasikan ajaran, tuntunan,mushaf al quran 1 pedoman Allah kepada makhluk-makhkluknya (jin & manusia) ketika membicarakan aspek kemakhlukannya sangat banyak menginformasikan hal-hal yang terkait dengan ketaqwaan maupun lawannya.

Marilah kita renungkan kandungan ayat-ayat yang berbicara di seputar ketaqwaan berikut, selamat merenungkannya….

Yang Paling Mulia di sisi Allah adalah yang Paling Taqwa

arab 49 ayat 13

“Hai manusia. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (TQS.49:13)

Baca lebih lanjut

Bermalam di Rumah Ahli Sorga

Anas Ibn Malik ra, menceritakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Nasa’i, perihal orang yang disebut-sebut sebagai penghuni surga.

daun dan embunDiceritakan oleh Anas ra, “Suatu hari kami bersama para sahabat yg lain duduk dalam satu majlis bersama Rasulullah SAW. Di tengah-tengah memberi wejangan, beliau berkata, “Sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga”. Tak lama berselang, tiba-tiba muncul seorang lelaki anshar dengan janggut masih basah oleh air wudlu. Ia berjalan dengan tangan kiri menjinjing sandal”.

Keesokan harinya dalam kesempatan yg sama, Rasulullah kembali berkata demikian, “Akan datang seorang lelaki penghuni surga”. Tak lama kemudian, lelaki itu kembali muncul. Dalam kesempatan yg lain, untuk ketiga kalinya Rasulullah mengatakan hal yang sama.

Baca lebih lanjut